Kolej Teknologi Darulnaim

Articles

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Sunnah) - DPIQ

This is DPIQ programme structure.

Semester 1

1 Al-Aqidah al-Islamiyyah
2 Pengajian Islam
3 Al-Lughah al-Arabiah I
4 Aplikasi Komputer
5 Preparatory English I
6 Bahasa Kebangsaan A
7 Hifz al-Quran I
8 Al-Fiqh al-Islami I
9 Ko Kurikulum

Semester 2

1 Pengajian Malaysia
2 Preparatory English II
3 Al-Lughah al-Arabiah II
4 Al-Sirah al-Nabawiyah
5 Hifz al-Quran II
6 Al-Fiqh al-Islami II
7 Ulum al-Hadith I
8 Ulum al-Quran I
9 Subjek Elektif

Semester 3

1 Mainstream English I
2 Al-Lughah al-Arabiah III
3 Al-Tafsir
4 Al-Madkhal Li Ilmi Dakwah
5 Hifz al-Quran III
6 Al-Masadir Li al-Dirasat al-Islamiah
7 Usul al-Fiqh
8 Al-Hadith I
9 Ko Kurikulum

Semester 4

1 Mainstream English II
2 Al-Lughah al-Arabiah IV
3 Latihan Ilmiah (Metodologi Penyelidikan)
4 Hifz al-Quran IV
5 Ulum al-Quran II
6 Ulum al-Hadith II
7 Ilm al-Takhrij

Semester 5

1 Al-Lughah al-Arabiah V
2 English for Specific Purposes
3 Hifz al-Quran V
4 Tafsir al-Quran wa Hifzuh I
5 Al-Hadith II
6 Al-Tafsir wa al-Mufassirun

Semester 6

1 Al-Lughah al-Arabiah VI
2 Occupational English
3 Pentadbiran & Pengurusan Islam
4 Tafsir al-Quran wa Hifzuh II
5 Manahij al-Muhaddithin