Kolej Teknologi Darulnaim

Articles

Diploma Perbankan Islam - DIB

This is DIB programme structure.

Semester 1

1 Perakaunan Kewangan I
2 Aqidah dan Akhlak
3 Pengajian Malaysia
4 Preparatory English I
5 Bahasa Arab I
6 Bahasa Melayu
7 Ko-Kurikulum

Semester 2

1 Perakaunan Kewangan II
2 Matematik Perniagaan
3 Pengajian Islam
4 Fiqh Islam
5 Preparatory English II
6 Bahasa Arab II
7 Ko-Kurikulum

Semester 3

1 Perakaunan Kos
2 Prinsip Pengurusan
3 Statistik Perniagaan
4 Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Perniagaan
5 Mainstream English I
6 Bahasa Arab III / Mandarin I
7 Al-Quran & Tajwid Islamic Caligraphy Peers

Semester 4

1 Pengurusan Kewangan
2 Amalan Perbankan Islam
3 Mikroekonomi
4 Undang-unadng Perdagangan
5 Mainstream English II
6 Bahasa Arab IV / Mandarin II

Semester 5

1 Perkhidmatan Pemasaran Kewangan
2 Pelaburan
3 Pengurusan Kredit
4 Makroekonomi
5 Fiqh al-Muamalah
6 English for Specific Porposes

Semester 6

1 Perdagangan Kewangan Antarabangsa
2 Aspek Perundangan Dalam Amalan Perbankan
3 Institusi-institusi Islam Dalam Ekonomi Dan Sistem Kewangan
4 Ekonomi Malaysia
5 Occupational English
6 Latihan Praktikal